logologo

Puhtaamman ilman puolesta


Olemme toimineet Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla vuodesta 2007.
Palvelemme yksityisiä kuluttajia, taloyhtiöitä sekä yrityksiä.
Olemme työsuojelupiirin valtuuttama asbestipurkuyritys.
Suoritamme asbestipurkutyöt aina lain vaatimusten mukaisesti.
Lisäksi teemme muitakin purkutöitä aina pölyttömästi, näin säästyy aikaa ja vaivaa jälkisiivoukselta.

Ajatus puhtaammasta ympäristöstä

Toiminta-ajatuksenamme on terveydelle haitallisten materiaalien saneeraus ja poistaminen rakennuskohteesta.
Oleellinen osa toimintaamme on ympäristövaikutusten tunteminen, ja olemme sitoutuneet minimoimaan työstä mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat.

Toimintaperiaatteet:
- jatkuva koulutus ympäristöasioissa
- materiaalien ja energian käytön minimoiminen
- ympäristövaikutusten huomioon ottaminen materiaalien valinnassa
- ongelma- tai erityisjätteen asianmukainen lajittelu ja hävittäminen
- asbestityömenetelmien käyttö käsiteltäessä myös muita materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja


Toimimme alalla vallitsevien asetusten ja lakien mukaisesti.
 
Asbestipurku
& Saneeraus Oy


Marko Lehtinen
044 - 565 7231

marko.lehtinen@asbestipurku.fi


aaa 
  Suomen Yrittäjät