logologo

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS


Vuoden 2016 alusta asti asbestikartoitus on ollut pakollinen ennen asbestipurkua, kaikki ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin se pitää tehdä, mikäli kiinteistöä remontoidaan, saneerataan tai puretaan. Asbesti- ja Haitta-aine- ja kartoituksessa selvitetään yleisimmin terveydelle vaarallisten aineiden kuten asbestin, kreosootin, lyijyn ja PCB:n olemassaolon, määrän ja sijainnin rakennuksessa.


Mitä on asbesti- ja haitta-ainekartoitus?


Asbestikartoitus ja muiden haitta-aineiden kartoitus alkaa tutustumisilla kohteen tiloihin, aistinvaraisesti rakenteita rikkomatta sekä ottamalla näytteitä niistä materiaaleista, joiden voidaan epäillä sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita. Asbestikartoituksesta laaditaan raportti, jonka keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Kartoitusraportista ilmenee selkeästi asbestin laatu, sijainti, määrä ja pölyävyys sekä toimenpidesuositukset. Lisäksi raportissa mainitaan mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista.

Toimimme alalla vallitsevien asetusten ja lakien mukaisesti.
 Asbestipurku
& Saneeraus Oy


Marko Lehtinen
044 - 565 7231

marko.lehtinen@asbestipurku.fi


aaa 
  Suomen Yrittäjät