logologo

ASBESTIPITOISET RAKENTEET ON PURETTAVA ASBESTIPURKUNA.


Asbestipurkuja saavat tehdä ainoastaan siihen koulutukseltaan pätevät ammattilaiset, joilla on työsuojeluviranomaisen myöntämä asbestipurkutyölupa. Luvan saaminen edellyttää mm. asbestin turvalliseen purkamiseen tarvittavia työvälineitä ja niiden puhdistamisen vaatimia huoltotiloja.

Ammattilaisen suorittama asbestipurku on tarpeen, koska asbestia sisältävistä rakenteista irtoaa purettaessa ilmaan asbestikuituja sisältävää pölyä, joka keuhkoihin tai muualle kehoon päätyessään voi aiheuttaa vakavia terveysuhkia, pahimmillaan syöpää.

Asbestipurkuvaatimuksessa ei ole kyse pelkästään purkutyön tekijöiden terveyden suojelemisesta vaan myös sen varmistamisesta, että asbestin varomaton käsittely ei vaaranna muita tilassa tai sen lähiympäristössä liikkuvia (esimerkiksi naapureita).

Asbestikuidut ovat siinä mielessä hankalia, että niiden aiheuttamat terveysongelmat ilmenevät yleensä vasta vuosikymmenten päästä altistumisesta, kuituja ei pysty aistinvaraisesti havaitsemaan, altistumista ei edes huomaa. Rakenteista irronneet asbestikuidut jäävät myös leijailemaan ilmaan hyvin pitkäksi aikaa ja niiltä suojautuminen edellyttää tavallista hengityssuojainta huomattavasti perusteellisempia varotoimia.Toimimme alalla vallitsevien asetusten ja lakien mukaisesti.
 Asbestipurku
& Saneeraus Oy


Marko Lehtinen
044 - 565 7231

marko.lehtinen@asbestipurku.fi


aaa 
  Suomen Yrittäjät