logo
PUHTAAMMAN ILMAN PUOLESTA


Mitä on asbesti?

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta.


Asbestikartoitus

Ennen rakennuksen purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Jos asbestikartoitusta ei tehdä, on rakennuttajan huolehdittava, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä valtuutetun asbestiurakoitsijan toimesta.

Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojelupiirin lupa eli valtuutus. Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelutoimisto on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojelutoimistoon. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella.

Asbestipurkutyö on tehtävä suunnitelman mukaisesti.


Missä asbestia on käytetty

Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa:

Yleisnimellä asbesti kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Yleisimpiä asbestilaatuja ovat krysotiili, krokidoliitti eli sininen asbesti, amosiitti ja antofylliitti.

Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneista asbestia sisältävistä materiaaleista voi irrota asbestikuituja sisäilmaan.

Rakennusmateriaaleissa asbestia alettiin käyttää 1920-luvulla, ja käyttö oli laajinta 1960-70-luvun vaihteessa. Uudet suomalaiset rakennusmateriaalit eivät enää sisällä asbestia.

* ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
* lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
* asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat
* lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat
* bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
* putkieristeet, tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi.


Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa sen hyvien ominaisuuksien takia: asbesti on palamaton sekä hyvä lämmön- ja sähköneriste, ja sillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Lisäksi asbesti oli halpaa.

Asbesti täytyy paikallistaa etukäteen asbestikartoituksessa. Asbestikartoituksessa selvitetään myös rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.  Erityisen pöliseviä ja sen takia purussa haitallisimpia ovat ruiskutettu asbesti ja lämmöneristemassat. Huomattavasti vähemmän pölyävät vinyyliasbestilaatat, bitumituotteet ja asbestisementti.

Asbestin tunnistaminen perustuu

  • rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetään käytetyt materiaalit ja tarvikkeet sekä tuotenimet
  • tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana käytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien asbestipitoisuuksista
  • asbestikartoittajan kohteessa tekemään tutkimukseen
  • materiaalista tai rakenteesta otetun näytteen laboratoriotutkimukseen

Purkuvaiheessa kuitenkin törmätään usein kartoittamattomaan, rakenteissa piilossa olevaan asbestiin. Rakennustyömaan vastaavan työnjohdon täytyy osata varautua yllätyksiin asbestin osalta ja muuttaa tarvittaessa normaali rakennuspurku asbestityöksi.

Lähde: Työsuojelu.fi

Salon Asbestipurku
ja Saneeraus Oy


Marko Lehtinen
044 - 565 7231

Torbo puhallukset


auto
Suomen Yrittäjät 
 


   ©  asbestipurku.fi

LY 2133113-2